Календарь

Объектілер картасы

Жанармай бағалары

--


--


--


    --


Жаңалықтар


3 Ноябрь 2017

АО «Шымкент Мунай онімдері» извещает о  том, что Советом Директоров Общества на 138 заседании 03 ноября 2017 года было принято решение:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и назначении даты проведения внеочередного общего собрания акционеров – «07» декабря 2017 года в 11.00 часов по адресу: г.Шымкент, Енбекшинсикй район, жилой массив Жулдыз, ул.Ю.Гагарина, стр.27/10. В случае отсутствия кворума повторное собрание состоится «08» декабря 2017 года по тому же адресу и в то же время.


21 Июль 2017
2017 ж. шілде айының 20 жұлдызынан бастап "Шымкент Мұнай өнiмдерi" АҚ-ң KZ1C03300015 жай акциялары (KZ1C00000447, KASE альтернативтік алаңы, "акциялар" секторы, SHMO) эмитент бастамасы бойынша  Қазақстан қор биржасы Листинг комиссиясының (KASE) шешімімен  KASE ресми тізімінен алынып тасталғаны жөнінде хабарлайды.


4 Июль 2017

2017 жылы мауысым айының 26 жұлдызында «Шымкент Мұнай өнімдері» АҚ акционерлердің жылдық жалпы жиналысында келесі шешімдер қабылданды:

1. 2016 жылындағы Қоғамның жылдық қаржы есептілігін бекіту.
2. Жай акциялары бойынша дивидентер төлемеу...

Көрсеткіштер
Көрсеткіштер  Қоғамның атқарушы органы 2009 ж. өндірістің кеңеюіне, жұмыстар мен қызмет көрсету көлемінің ұлғаюына ерекше көңіл бөлді. Қоғамның ақша түріндегі тауар айналымы 2009 жылы 2008 жылмен салыстырғанда 2 143 351 мың теңгеге артты… 


Анығырақ...


     Анықтамалықтар

Анықтамалықтар

    Осы тарауда мұнай өнімдерін, сондай-ақ жоғары октанды жанар-жағар  материалдарды нарықта ұсыну мақсатында оларды өткізу бойынша көрсетілетін қызметтердің түрлеріне қатысты ақпарат жиналған, сонымен бірге мұнда мұнайды қайта өңдеудің алуан түрлері туралы ақпарат, сондай-ақ нормативтік құжаттар бар... 

Анығырақ...    
© 2009-2010 АҚ "Шымкент Мұнай Өнiмдерi"      Барлық құқықтар қорғалынды

Компания  Қызмет көрсету  Акционерлерге Клиенттерге  Байланыстар